Stortingets justiskomité har i dag hevet maksbeløpet for voldsoffererstatning fra Kontoret for voldsoffererstatning til 60G. Dette betyr at maksbeløpet for kompansasjon for voldsofre er hevet fra ca. 3,1 til 4,7 millioner kroner. Dersom en har blitt utsatt for vold eller sedelighetsforbrytelser mv. og har blitt fysisk eller psykisk skadet kan er derfor få høyere erstatning enn tidligere, uten å måtte ty til sivilt søksmål mot gjerningsmannen, noe som er en fremgangsmåte forbundet med langt mer risiko.

Les mer om voldsoffererstatning her på Personskadeportalen.