Search results for: arbeidsulykke

/Search: arbeidsulykke
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

21. Mars 2012 | Anleggsarbeider yrkesskadet i arbeidsulykke

By |March 21st, 2012|

Haugesunds Avis: En 24 år gammel anleggsarbeider ble utsatt for en mindre yrkesskade da han falt ned to etasjer mens han arbeidet på et nybygg i Sveio. Han landet på et betongdekke, man skal ikke være alvorlig skadet som følge av arbeidsulykken.

Anleggsarbeideren ble fraktet til Haugesund sykehus, som sier at han kom unne med kun […]

Comments Off on 21. Mars 2012 | Anleggsarbeider yrkesskadet i arbeidsulykke

17. Nov 2011 | Store mørketall av arbeidsulykker i landbruket

By |November 16th, 2011|

Rundt hver tiende bonde har opplevd minst en eller flere arbeidsulykker med personskader siste året. Det viser en studie utført av NTNU i samarbeid med St. Olav hospital. Det er således langt flere yrkesskader i landbruket enn den offisielle statistikken tilsier. Unge bønder var overrepresentert blant de som var skadet i ulykke. Undersøkelsen viser også […]

Comments Off on 17. Nov 2011 | Store mørketall av arbeidsulykker i landbruket

28. Okt. 2011 | Kvinne fikk armen revet av i arbeidsulykke

By |October 28th, 2011|

I følge Fedrelandsvennen var det i dag en kvinne som fikk armen revet av i en arbeidsulykke i Kvinesdal. Yrkesskaden skal ha skjedd i forbindelse med bruk av en gjødselrotor ved gjødslingsarbeid på en gård i kvinesdal. Luftambulanse ble umiddlerbart sendt til stedet.

Comments Off on 28. Okt. 2011 | Kvinne fikk armen revet av i arbeidsulykke

23. Okt. 2011 | 30-åring skadet i arbeidsulykke

By |October 23rd, 2011|

Romerikes blad melder om at en 30 år gammel mann fra Aust-Agder har blitt utsatt for en arbeidsulykke på Jessheim. Han skal ha blitt klemt mellom en truck og en vegg, men yrkesskaden skal ikke være livstruende. Mannen ble fraktet til sykehuset.

Comments Off on 23. Okt. 2011 | 30-åring skadet i arbeidsulykke

Arbeidsulykke

By |September 11th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

For at en skade skal godkjennes som yrkesskade forutsetter det bl.a. at skaden oppstår som følge av en arbeidsulykke, jfr. lov om yrkesskadeforsikring § 11. Begrepet viser til lov om folketrygd § 13-3. Det er flere alternativer.

Det tradisjonelle arbeidsulykkesbegrepet; “plutselig eller uventet ytre hending”.

Det tradisjonelle arbeidsulykkesbegrepet […]

Comments Off on Arbeidsulykke

Erstatningsadvokat

By |October 7th, 2012|

ERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.
Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader
Yrkesskade
Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men […]

Comments Off on Erstatningsadvokat

12. Mars 2012 | Snekker fraktet til sykehus etter yrkesskade

By |March 13th, 2012|

TB: En snekker er kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Nøtterøy. Snekkeren falt en etasje ned gjennom en midlertidig byggetrapp, men det skal ikke være snakk om en alvorlig yrkesskade.

I følge tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon er Bygg og anleggsbransjen en av bransjene med flest alvorlige yrkesskader, noe som gir seg utslag i at det […]

Comments Off on 12. Mars 2012 | Snekker fraktet til sykehus etter yrkesskade

4.1.3.2 Beviset for at årsakssammenheng foreligger

By |November 25th, 2011|

Det er skadelidte som må bevise at det tapet han har lidt skyldes en handling eller begivenhet skadevolder er ansvarlig for, jfr bl a Lødrup, i P-pillebetenkningen, s 101 og Steen-Olsen s 46. Etter gjeldende rett bærer skadevolder antagelig kun risikoen for bevistvil der han selv har hatt adgang til å sikre bevis, og det […]

Comments Off on 4.1.3.2 Beviset for at årsakssammenheng foreligger

4.1.3.1 Generelt

By |November 25th, 2011|

I erstatningsretten gjelder at ansvar bare kan gjøres gjeldende for skader en skadevolder har forårsaket. I juridisk språkbruk sier vi at det gjelder et krav om årsakssammenheng mellom skaden (tapet) og ansvarshandlingen (culpa) eller den skadevoldende begivenhet (objektivt ansvar). Spørsmålet er om det tap skadelidte er påført står i årsaksforbindelse med den handling […]

Comments Off on 4.1.3.1 Generelt

4.1.2.3 Aksept av risiko – yrkesrisiko.

By |November 25th, 2011|

I nær sammenheng med de ovenfor nevnte tilfeller hvor skadelidtes erstatning reduseres eller bortfaller som følge av samtykke og/eller medvirkningsbetraktninger, står aksept av risikotilfellene: I stedet for å avgi en erklæring der ansvaret uttrykkelig fraskrives, utledes den samme rettsvirkningen fra skadelidtes handlemåte. Avgjørende blir da om skadelidte har disponert på en slik måte at det […]

Comments Off on 4.1.2.3 Aksept av risiko – yrkesrisiko.