Search results for: erstatningsadvokat

/Search: erstatningsadvokat
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Erstatningsadvokat

By |October 7th, 2012|

ERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.
Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader
Yrkesskade
Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men […]

Comments Off on Erstatningsadvokat

8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

By |February 8th, 2012|

Studier i andre nordiske land har vist at svineinfluensavaksinen Pandemrix kan medføre narkolepsi dersom den blir gitt til barn. Nå har tre barn fått innvilget erstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter å ha blitt vaksinert. NPE kom frem til at det var årsakssammenheng mellom barnas narkolepsitilstand og bruk av vaksinen.

Omfanget av erstatningen er uvisst
De tre barna […]

Comments Off on 8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

Lenker innen erstatningsrett

By |November 25th, 2011|

Advokater
Advokater i Norge innenfor personskaderett
AdvokatOslo.net: Personskadeerstatning

Advokaten hjelper deg

Den norske advokatforening

Bistandsadvokatlisten.no: Finn bistandsadvokat
Personskadeadvokater i Danmark
Danske erstatningsadvokater – information om dansk erstatningsret.

Erstatning.dk: Skadelidtes portal på nettet. Drevet av et advokatfirma.
Organisasjoner
Statlige organisasjoner
Norsk pasientskadeerstatning

Kontoret for voldsoffererstatning

Justissekretatiatene: Rettferdsvederlag fra staten (billighetserstatning)

Justissekretatiatene: Erstatning for urettmessig strafforfølging

Erstatningsnemnda
Foreninger
Landsforeningen for voldsofre

Trafikkskaddes landsforening

 

 

 

Comments Off on Lenker innen erstatningsrett

Erstatning for personskade i Norge

By |November 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Turister, fremmedarbeidere og andre utlendinger er som hovedregel dekket av norske forsikrings- og erstatningsregler dersom de blir skadet i Norge. Ved arbeidsulykker har man krav på erstatning for yrkesskaden, ved feilbehandling kan en få kompensasjon fra Norsk pasientskadeerstatning, og ved bilulykke vil en ha krav på […]

Comments Off on Erstatning for personskade i Norge

2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

By |November 13th, 2011|

Arbeidsgruppen legger til grunn at det til utmålingen av erstatning for tap i framtidig erverv knytter seg mange usikkerhetsmomenter. Man må vurdere utviklingen til dels langt inn i framtiden for å finne et beløp som tilsvarer full erstatning. For voksne forankres vurderingen i relativt pålitelige holdepunkter: Skadelidte kan ha fullført en utdannelse eller allerede være […]

Comments Off on 2. Arbeidsgruppens prinsipielle syn på behovet for standardisering av erstatning til barn

Økonomisk tap

By |October 27th, 2011|

I norsk erstatningsrett har det vært lite rom for erstatning for ikke-økonomisk tap. En vil ikke få erstatning for savnet etter katten sin, som ble påkjørt i bilulykke. Det som erstattes er det tap en lider som følge av personskaden. For eksempel vil den som har fått nakkesleng i trafikkskade ha krav på erstatning dersom […]

Comments Off on Økonomisk tap

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

By |September 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

Engangserstatning

By |September 25th, 2011|

Ved erstatning for personskade og tap av forsørger betales erstatningen som hovedregel som engangserstatning. Begrunnelsen for denne hovedregelen er at skadelidte selv skal kunne forvalte engangserstatningen og dermed sikre seg samme levestandard som uten skaden. Det var og vanskelig å tenke en alternativ verdisikring av midlene.
Eksempel fra trafikkulykke:
Ola pådrar seg trafikkskade i form av nakkesleng […]

Comments Off on Engangserstatning

Bilforsikring

By |September 24th, 2011|

Bilforsikring er obligatorisk etter bilansvarsloven
Bilansvarsloven forutsetter at alle biler har bilforsikring. Bakgrunnen er at biler volder mye ting- og personskade. Bilansvarsloven forutsetter riktignok bare at bilen har ansvarsforsikring, slik at de som er skadet i bilulykke kan kreve erstatning direkte fra forsikringsselskapet i stedet fra en muligens ressurssvak skadevolder(sjafør). Bilansvaret i bilforsikringen er dessuten objektivt, […]

Comments Off on Bilforsikring

Bilansvar : Erstatning for trafikkskade

By |September 24th, 2011|

Bilansvar: Erstatning for trafikkskade
Bilansvaret går ut på at ansvarsforsikringsselskapet til bilen er ansvarlig for skader som bilen er årsak til. Dette gjelder selvsagt også personskade. Bilansvarsloven forutsetter at det tegnes bilansvarsforsikring på alle biler. Den gjelder også andre motorvogner.
Bilansvaret er et objektivt ansvar
Bilansvarsloven forutsetter at ansvar for personskaden inntrer selv om ingen har opptrådt uaktsomt. […]

Comments Off on Bilansvar : Erstatning for trafikkskade