Search results for: pasientskadeerstatning

/Search: pasientskadeerstatning
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

01. Mars 2013 | Fikk 1,4 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandling

By |March 2nd, 2013|

En 60 år gammel mann fra Oslo-området ble nylig tilkjent 1,4 millioner kroner i erstatning etter feilbehandling.

Mannen hadde pådratt seg en prolaps etter å ha båret møbler. Som følge av inadekvat behandling på sykehuset pådro mannen seg en betydelig skade, og ble varig ufør. Advokatfullmektig Eirik Teigstad bisto mannen i prosessen med å utmåle pasientskadeerstatning. […]

Comments Off on 01. Mars 2013 | Fikk 1,4 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandling

16. Mars. 2012 | Får millionerstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter fødselsskade

By |March 21st, 2012|

Gjengangeren: Mattias(10) som ble alvorlig handikappet etter en fødselsskade, har nå vunnet frem i tingretten med erstatningssaken mot Pasientskadenemnda. Til sammen er han tilkjent over 10 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandlingen.

I følge skadelidtes personskadeadvokat Roander, er noe av det mest interessante ved dommen at en del av den tilkjente erstatningen relaterer seg til de […]

Comments Off on 16. Mars. 2012 | Får millionerstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter fødselsskade

16. Nov. 2011 | Flere krever pasientskadeerstatning etter operasjon utført av samme kirurg

By |November 16th, 2011|

NRK Sogn og Fjordane melder om at flere pasienter har klaget samme kirurg inn for Helsetilsynet og Norsk Pasientskadeerstatning. Kirurgen, som var ansatt som leder for Ortopedisk avdeling ved Helse Førde, skulle være en av verdens ledende håndkirurger. NRK skriver at flere pasienter lot seg overtale til operasjon, og at alle har opplevd komplikasjoner og […]

Comments Off on 16. Nov. 2011 | Flere krever pasientskadeerstatning etter operasjon utført av samme kirurg

Erstatningsadvokat

By |October 7th, 2012|

ERSTATNINGSADVOKAT: La en av våre erstatningsadvokater bistå deg dersom du er skadet i trafikken, på jobb, i helsevesenet eller som følge av vold.
Erstatningsadvokat ved yrkesskader og trafikkskader
Yrkesskade
Den som er skadet i en arbeidsulykke vil kunne ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, samt ytelser fra NAV. Etter folketrygdloven skal behandlingsutgifter ved yrkesskade dekkes av folketrygden. Men […]

Comments Off on Erstatningsadvokat

Advokat Eirik Teigstad

By |March 8th, 2012|

Kontaktinformasjon

Tlf.: 932 83 220
E-post: teigstad@advokat-teigstad.no
Torggata 10, 0181 Oslo

Kompetanseområder
Eirik Teigstad er advokat og driver Advokatfirmaet Teigstad AS, og jobber særlig med erstatning etter yrkesskade og trafikkskade. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår klienter over hele landet med å søke voldsoffererstatning.

Pressebilde 1 | Pressebilde 2
Utdannelse og bakgrunn

Advokatfirmaet Teigstad AS […]

Comments Off on Advokat Eirik Teigstad

8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

By |February 8th, 2012|

Studier i andre nordiske land har vist at svineinfluensavaksinen Pandemrix kan medføre narkolepsi dersom den blir gitt til barn. Nå har tre barn fått innvilget erstatning av Norsk pasientskadeerstatning etter å ha blitt vaksinert. NPE kom frem til at det var årsakssammenheng mellom barnas narkolepsitilstand og bruk av vaksinen.

Omfanget av erstatningen er uvisst
De tre barna […]

Comments Off on 8. Feb. 2012 | Tre barn får erstatning fra NPE etter svineinfluensavaksinen Pandemrix

Lenker innen erstatningsrett

By |November 25th, 2011|

Advokater
Advokater i Norge innenfor personskaderett
AdvokatOslo.net: Personskadeerstatning

Advokaten hjelper deg

Den norske advokatforening

Bistandsadvokatlisten.no: Finn bistandsadvokat
Personskadeadvokater i Danmark
Danske erstatningsadvokater – information om dansk erstatningsret.

Erstatning.dk: Skadelidtes portal på nettet. Drevet av et advokatfirma.
Organisasjoner
Statlige organisasjoner
Norsk pasientskadeerstatning

Kontoret for voldsoffererstatning

Justissekretatiatene: Rettferdsvederlag fra staten (billighetserstatning)

Justissekretatiatene: Erstatning for urettmessig strafforfølging

Erstatningsnemnda
Foreninger
Landsforeningen for voldsofre

Trafikkskaddes landsforening

 

 

 

Comments Off on Lenker innen erstatningsrett

Erstatning for personskade i Norge

By |November 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Turister, fremmedarbeidere og andre utlendinger er som hovedregel dekket av norske forsikrings- og erstatningsregler dersom de blir skadet i Norge. Ved arbeidsulykker har man krav på erstatning for yrkesskaden, ved feilbehandling kan en få kompensasjon fra Norsk pasientskadeerstatning, og ved bilulykke vil en ha krav på […]

Comments Off on Erstatning for personskade i Norge

Personskadeinfo

By |November 12th, 2011|

advokatfirma
advokat erstatningsrett oslo
advokat erstatningsansvar
advokat pasientskade
advokat pasientskadeerstatning
ansvarlig selskap
ansvar bilforsikring
ansvarsbegrensning
ansvarssubjekt
advokatsalær
erstatning etter overgrep
erstatning etter bilulykke
erstatning etter påkjørsel
erstatning etter vold
erstatning etter yrkesskade
erstatning etter trafikkulykke
erstatningsloven
trafikkskade advokat

Comments Off on Personskadeinfo

Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade

By |September 25th, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220
Erstatning for personskade

Dersom du har vært innblandet i en bilulykke, arbeidsulykke, blitt feilbehandlet eller vært utsatt for vold vil du som regel ha krav på erstatning for det økonomiske tapet du lider som følge av personskaden.

Trafikkskade

Ved trafikkskade etter bilulykke følger det av bilansvarsloven at du har […]

Comments Off on Erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og annen personskade