Læren om adekvans beskriver hvor man skal trekke grensene for ertstaningsansvaret. Det er bare de adekvate følger av handlingen som er erstatningsmessige. Ved en trafikkskade kunne en for eksempel tenke seg at en av de involverte var på vei til et jobbintervju til en toppjobb i Pirato Securities, og at han ved å komme for sent gikk glipp av jobben og medfølgende høy lønn frem til pensjonsalder. Dette tapet er ikke en adekvat følge av trafikkskaden, og det økonomiske tapet er således ikke erstatningsmessig. Se påregnelig årsakssammenheng for en lengre utredning om advekvans / adekvat årsakssammenheng.