Adekvat årsakssammenheng går ut på at det må settes en erstatningsmessig grense for de uendelige ringvirkninger enhver handling hypotetisk sett kan ha. Se adekvans eller påregnelig årsakssemmenheng. Det kan tenkes at en snekker blir yrkesskadet en dag, ved at han faller ned en stige. Han får dermed ikke levert sin ukentlige, faste, lottokupong. Akkurat denne dagen går disse tallene inn med 7 rette, men tapet har ikke adekvat årsaksammenheng med yrkesskaden.