Fri advokathjelp i erstatningssaken din

Det er mange grunner til at det er fordelaktig å få advokathjelp dersom du har blitt utsatt for en personskade etter bilylukke, arbeidsulykke, vold eller feilbehandling. For det første kan du i mange tilfelle ha krav på fri advokathjelp, enten fordi forsikringsselskapet er ansvarlig for advokatutgifter som en del av erstatningen, fordi du har blitt voldtatt eller utsatt for vold og har krav på bistandsadvokat, gjennom ordningen med fri rettshjelp eller på andre måter. Du kan lese mer fri advokat i artikkelen om hvor mye koster advokathjelp.

Advokathjelp ved erstatning

Advokathjelp ved erstatning etter personskade

Advokathjelp i forhold til forhandling om erstatning med forsikringsselskapet

Skadelidte som får en personskadeadvokat til å hjelpe seg når han krever erstatnings fra forsikringsselskapet oppnår erfaringsmessig langt høyere erstatning enn de som står alene mot forsikringsselskapenes leger og advokater. Du kan ta kontakt med personskadeadvokater ved å benytte skjemaet under. Advokatene har kompetanse innen personskaderett og hjelper deg gjerne uansett om det er snakk om trafikkskade, yrkesskade, voldoffererstatning eller pasientskade.