Det ansvarlige forsikringsselskap plikter å dekke “rimelige og nødvendige” utgifter til advokatbistand.