Kontaktinformasjon

  • Tlf.: 932 83 220
  • E-post: teigstad@advokat-teigstad.no
  • Henrik Ibsens gate 90, 0255 Oslo

Kompetanseområder

Eirik Teigstad er advokat og driver Advokatfirmaet Teigstad AS, og jobber særlig med erstatning etter yrkesskade og trafikkskade. Han påtar seg også oppdrag som bistandsadvokat, og bistår klienter over hele landet med å søke voldsoffererstatning.

Utdannelse og bakgrunn

  • Advokatfirmaet Teigstad AS (2015 – dd.)
  • Osloadvokatene AS (2011 – 2015)
  • Gjensidige Forsikring ASA (2010-2011)
  • Master i rettsvitenskap (2010)
  • Masteravhandling innen erstatningsutmåling etter personskade
  • Spesialfag i forsikringsrett

Referansesaker

Ble tilkjent 1,4 millioner i voldsoffererstatning

Fikk 1,4 millioner kroner i erstatning etter feilbehandling ved sykehus

Eirik Teigstad i dagbladet

Eirik Teigstad på NRK.no