En advokatfullmektig har master i rettsvitenskap eller tilsvarende, og jobber sin praksis under en advokat (prinsipalen) eller under flere advokater som er ansvarlig for det han gjør. Etter en praksisperiode på to år kan han få sin egen advokatbevilling og således drive egen advokatvirksomhet. Før det må han i tillegg oppfylle visse lovbestemte krav, som en viss prosedyrevirksomhet og advokatkurset.