Aktor er prosessfullmektigen (litt upresist: ‘advokaten‘) til påtalemyndigheten i straffesaker. Det er politijurister og statsadvokater, samt riksadvokaten, som opptrer som aktor i straffesaker.