Anke er et rettsmiddel som benyttes i norsk sivil og strafferett til å få overprøvet en dom, kjennelse eller beslutning til et høyere organ. Peder Ås vridde kneet sitt på jobb, og har gått til sak mot Statens Pensjonskasse for å få erstatning for yrkesskaden. Han taper i tingretten, men etter å ha konferert med personskadeadvokaten sin anker han dommen til lagmannsretten.