Ansvar, eller erstatningsansvar, beskriver at det foreligger et ansvarsgrunnlag. For eksempel culpa, det ulovfestede objektive ansvaret, bilansvaret ved trafikkskade eller yrkesskadeforsikringsordningen ved yrkesskade.

Tilbake til portalen om personskade.