Ansvarsforsikring går ut på at en privatperson eller næringsdrivende kan kjøpe seg fri fra risikoen for erstatningsansvar han kan pådra seg ovenfor andre, ved å tegne en ansvarsforsikring. Ved å ha ansvarsforsikring på bilen slipper man således å bære det økonomiske tapet til skadelidte dersom man kjører på noen (trafikkskade). Og et firma slipper den økonomiske belastningen ved at arbeidstakere skader seg (yrkesskade), eller at næringsvirksomheten ellers pådrar seg erstatningsansvar. Samtidig er det gunstig for skadelidte, som kan forholde seg direkte til et forsikringsselskap for å få utbetalt erstatning.

Tilbake til hovedsiden om personskade.