Rundt hver tiende bonde har opplevd minst en eller flere arbeidsulykker med personskader siste året. Det viser en studie utført av NTNU i samarbeid med St. Olav hospital. Det er således langt flere yrkesskader i landbruket enn den offisielle statistikken tilsier. Unge bønder var overrepresentert blant de som var skadet i ulykke. Undersøkelsen viser også at dyr og maskiner er hovedårsaken til det store antallet uhell. Det ble avdekket flest arm- og beinskader, samt ansikt, hode- og øyeskader. Ikke overraskende er det mindre farlig å arbeide med poteter enn å arbeide med okser. Les hele artikkelen hos St. Olavs hospital sitt websted.