Avkortning i erstatning

 

 

Avkortning i forsikringsretten

Forsikringsselskapet kan foreta avkortning i erstatningen dersom forsikringstageren har overtrådt sikkerhetsforskrifter, vært grov uaktsom/forsettlig eller dersom han har gitt uriktige opplysninger til selskapet ved tegning av forsikring.

 

Les mer om erstatning etter personskade