Begunstigelse ved livsforsikring innebærer at en velger hvem som skal motta forsikringsutbetalingen. Dersom ingenting er valgt bestemmer forsikringsavtaleloven at ektefelle, evt. livsarvinger skal motta forsikringsutbetalingen når forsikrede dør.