Temaet er årsakssammenheng. Spørsmålet er hva som skal til for at en kan si at det er ansvarsbetingende årsakssammenheng mellom et ansvarsgrunnlag og en skade/tap. Det kan jo være flere årsaker som spilt inn og ført til skaden/tapet. Reglene om årsakskrav har opptatt erstatningsadvokater i sterk grad.

Det er betingelseslæren som er hovedregelen for årsakskravet i norsk erstatningsrett

Betingelseslæren går ut på at en handling A anses som årsak til en skade B hvis B ikke hadde inntrådt hvis man tenker seg A borte. Da er A en nødvendig betingelse for at B skal inntre. Man skal altså sammenligne det faktiske hendelsesforløpet med et hypotetisk hendelsesforløp. Hva ville skjedd hvis man tenker den ansvarsbetingende handling/unnlatelse/innretning borte? Se P-Pille II (Rt. 1992 s. 64).

Motsatsen til betingelseslæren er hovedårsakslæren.