Bevis skal bringe klarhet i en saks faktiske sider. Det er vitnebevis, dokumentbevis (for eksempel legejournaler), sakkyndige uttalelser og partnes forklaringer som utgjør de viktigste bevismidlene. I en erstatningssak om personskade ved nakkesleng etter en bilulykke vil forsikringsselskapet for eksempel kreve fremlagt legejournaler fra før ulykken og frem til rettssaken, samt sakkyndige erklæringer. Les mer om bevisbyrde og tvilsrisko.