Bonus pater familias er et institutt fra romerretten som tidligere hadde sammenheng med culpavurderingen; altså vurderingen av om noen har opptrådt uaktsomt. Bonus pater familias betyr den gode familiefar. Dersom man handlet slik som bonus pater familias ville gjort, så handlet man ikke uaktsomt. Man slapp dermed å yte erstatning til skadelidte.

I culpavurderingen benytter man ikke lenger en slik ‘referanseperson’.