Culpa er betegnelsen på handlinger som er uaktsomme eller forsettlige, altså handlinger som konstituerer erstatningsansvar etter culparegelen.