Pasienter belastes som kjent med en egenandel når de mottar helsehjelp i Norge. Folketrygden opererer imidlertid med et egenandelstak slik at egenandelen for hvert enkelt år er begrenset til et beløp som inflasjonsjusteres hvert år.

Egenandelstak 1

Egenandelstak 1 gjelder følgende:

  • lege
  • psykolog
  • poliklinikk (sykehus)
  • røntgeninstitutt
  • pasientreiser
  • medisiner og utstyr på blå resept

Egenandelstak 1 de siste årene:

2004    kr. 1550,-
2005    kr. 1585,-
2006    kr. 1615,-
2007    kr. 1660,-
2008    kr. 1740,-
2009    kr. 1780,-
2010    kr. 1840,-
2011    kr. 1880,-
2012    kr. 1980,-
2013    kr. 2040,-
2014    kr. 2105,-

 

Egenandelstak 2

Egenandelstak 2 gjelder følgende:

  • undersøkelse og behandling hos fysioterapeut
  • enkelte former for tannsykdommer
  • opphold ved offentlig godkjent opptreningsinstitusjon
  • behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus – Rikshospitalet HF

Egenandelstak 2 de siste årene:

2012    kr. 2560,-
2013    kr. 2620,-
2014    kr. 2670,-

Kiropraktorbehandling er ikke en del av frikortordningen, men også her finnes det en refusjonsordning i folketrygden.

Den som er trafikkskadet, yrkesskadet eller som er utsatt for vold, har en tapsbegrensningsplikt og må i i utgangspunktet holde seg til de offentlige ytelsene. Egenandelene vil imidlertid være erstatningsmessig vernet, og kan kreves fra forsikringsselskapet eller fra Kontoret for voldsoffererstatning.