Arbeidsgruppen har merket seg at Finland har standardiserte prinsipper på trafikkskadeområdet. Trafikskadenämnden har gitt « rekommendationer och normer », siste gang i 1986. Av særlig interesse er utmålingen av erstatning for « bestående lyte och men ». Erstatningen fastlegges bl.a på bakgrunn av følgende tabell:

Skadeklass     Ersättning till ung person
(under 18 år)     Grundersättning
(för 18-åring)
20     88.000     176.000
19     86.600     167.200
18     79.200     158.400
17     74.800     149.600
16     70.400     140.800
15     66.000     132.000
14     61.600     123.200
13     57.200     114.400
12     52.800     105.600
11     48.400     96.800
10     44.000     88.000
9     39.600     79.200
8     35.200     70.400
7     30.800     61.600
6     26.400     52.800
5     22.000     44.000
4     17.600     35.200
3     13.200     26.400
2     8.800     17.600
1     4.400     8.800

Skadelidte plasseres i skadeklasser etter skadens alvorlighet. Personer under 18 år gis i første omgang erstatning basert på tallene i midterste kolonne. Grunnbeløpet i tabellen multipliseres med forskjellen mellom 18 og det fulle antall år skadelidte hadde fylt på skadetidspunktet. Deretter divideres med 18.

Den egentlige menerstatningen baseres så på grunnbeløpet for 18-åringer, jf høyre kolonne. Fra dette beløp trekke 1 % for hvert år skadelidtes alder oversteg 18 år på skadetidspunktet.