Erstatningsutmåling etter trafikkskade er vanskelig å vurdere selv