Kontakt en erstatningsadvokat ved spørsmål om erstatning. Ansvarlig forsikringsselskap dekker rimelige og nødvendige advokatutgifter