En gårdeier og en driftsleder er i Oslo Tingrett dømt til hhv. 75 og 60 dagers fengsel for grov uaktsom legemsbeskadigelse etter at en isblogg falt ned fra taket på bygården og medførte alvorlig personskade da den traff Robin Vedvik Helmersen i hodet 16. mars 2010.

I tillegg er de to dømt til å betale en rekordstor oppreisning på 500 000 kroner til skadelidte.

De siktede har under prosessen forsøkt å presse ansvaret over på nabogården, men nå som tingretten har konstatert at isblokken falt fra deres bygård må bygårdens ansvarsforsikrer Gjensidige åpne lommeboken. I en personskadesak med en så ung skadelidt er det ikke umulig at erstatningen kan overstige 10 millioner kroner.

Skadevolderne har anket dommen.