Heve kjøp av ny bolig på grunn av forsinkelse?

Dersom det er kjøpt nyoppført hus, og oppføringen blir forsinket, jf. bustadsoppføringslova (buofl.) § 17, utgjør dette et kontraktsbrudd. Som forsinkelse regnes både at oppføringen av boligen tar lengre tid enn avtalt, så vel som at arbeidet uteblir og ikke fullføres i det hele tatt.  Dersom forsinkelse innebærer et «vesentleg» kontraktsbrudd, kan man som forbruker … Continue reading Heve kjøp av ny bolig på grunn av forsinkelse?