Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Regjeringen foreslår å heve maksgrensen på voldsoffererstatning til 4,7 millioner kroner. Grensen for det høyeste beløpet man kan få i voldsoffererstatning etter nåværende regler er ca. 3,1 millioner kroner.

Voldsoffererstatningens maksgrense

Det har lenge vært en debatt hvorvidt det i det hele tatt burde være en maksgrense for voldsoffererstatning. Flere bistandsadvokater reagerer på at den opprinnelige begrunnelsen for maksgrensen holder ikke mål. Voldsoffererstatningsordningen, som er en slags kollektiv forsikring som dekkes over skatteseddelen, skulle gi en erstatning for personskade som dekket en normal livsførsel og levestandard etter en skade. De som ønsker en høyere erstatning måtte sikre seg med privat forsikring. Problemet settes på spissen når unge skadelidte blir betydelig skadet, og får behov for pleie- og omsorgsytelser utover det som det offentlige dekker. Da vil det reelle økonomiske tapet lett overstige en maksgrense på 4,7 millioner kroner, og de skadelidte vil få underdekning i forhold til slike ytelser. De fleste vil forstå at det er rimelig at disse ytes full erstatning fra det offentlige, da det ikke er snakk om å finansiere en ekstravagant levestandard.

Les mer om voldsoffererstatning.

Les mer om bistandsadvokat.

Les mer om erstatning etter personskade, gernerelt.

Del på facebook!