Erstatning for personskade voldt av legemidler er regulert i produktansvarsloven kap 3. Legemiddelansvaret er objektivt, og det er krav om forsikring. Sml. erstatning for trafikkskader og yrkesskader.