Advokater

Advokater i Norge innenfor personskaderett

AdvokatOslo.net: Personskadeerstatning

Advokaten hjelper deg

Den norske advokatforening

Bistandsadvokatlisten.no: Finn bistandsadvokat

Personskadeadvokater i Danmark

Danske erstatningsadvokater – information om dansk erstatningsret.

Erstatning.dk: Skadelidtes portal på nettet. Drevet av et advokatfirma.

Organisasjoner

Statlige organisasjoner

Norsk pasientskadeerstatning

Kontoret for voldsoffererstatning

Justissekretatiatene: Rettferdsvederlag fra staten (billighetserstatning)

Justissekretatiatene: Erstatning for urettmessig strafforfølging

Erstatningsnemnda

Foreninger

Landsforeningen for voldsofre

Trafikkskaddes landsforening