Menerstatning er erstatning for tapt livsutfoldelse grunnet varig medisinsk invaliditet (varige men). Man kan få menerstatning både på grunnlag av fysisk og psykisk personskade. Som regel kreves det at man har fått en skade av et omfang på minst 15 prosent varig medisinsk invaliditet, men i noen forsikringsordninger kan retten til menerstatning inntrå ved lavere medisinsk invaliditet. Ler mer om menerstatning i artikkelen om erstatning.