Gjengangeren: Mattias(10) som ble alvorlig handikappet etter en fødselsskade, har nå vunnet frem i tingretten med erstatningssaken mot Pasientskadenemnda. Til sammen er han tilkjent over 10 millioner kroner i pasientskadeerstatning etter feilbehandlingen.

I følge skadelidtes personskadeadvokat Roander, er noe av det mest interessante ved dommen at en del av den tilkjente erstatningen relaterer seg til de pårørendes inntektstap i de periodene de har måttet være hjemme og ta seg av sin handikappede sønn. Det gjenstår imidlertid å se om Pasientskadenemnda anker tingrettens dom.

Dersom du trenger advokathjelp i forbindelse med personskade som pasientskade, yrkesskade eller trafikkskade kan du ta kontakt med våre advokater ved å bruke skjemaet under.