Dersom en gjør skade i nødverge, fritar dette for både straff og erstatningsplikt. Eks. er dersom man blir angrepet av et MC-gjeng og i tumultene påfører en av dem en personskade som han krever erstatning for.