Search results for: erstatningsadvokat

/Search: erstatningsadvokat
­

Need a new search?

If you didn't find what you were looking for, try a new search!

Betingelseslæren

By |September 22nd, 2011|

Temaet er årsakssammenheng. Spørsmålet er hva som skal til for at en kan si at det er ansvarsbetingende årsakssammenheng mellom et ansvarsgrunnlag og en skade/tap. Det kan jo være flere årsaker som spilt inn og ført til skaden/tapet. Reglene om årsakskrav har opptatt erstatningsadvokater i sterk grad.
Det er betingelseslæren som er hovedregelen for årsakskravet i norsk erstatningsrett
Betingelseslæren […]

Comments Off on Betingelseslæren

Oppreisning : Erstatning for tort og svie

By |September 22nd, 2011|

Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220Oppreisning er sammen med menerstatning en erstatning for ikke-økonomisk tap ved personskade. Norsk erstatningsrettspleie har tradisjonelt sett vært konservativ når det gjelder erstatning for ikke-økonomisk tap. Regelen om oppreisning følger av lov om skadeserstatning § 3-5:
§ 3-5. (erstatning (oppreisning) for skade av ikke økonomisk art.)
Den som forsettlig […]

Comments Off on Oppreisning : Erstatning for tort og svie

Ansvarsgrunnlag

By |August 17th, 2011|

Ansvarsgrunnlaget er det rettslige grunnlaget for å knytte erstatningsansvar til en handling, unnlatelse eller virksomhet. Det er et av grunnvilkårene for erstatning. I tillegg må det foreligge økonomisk tap, evt. grunnlag for menerstatning eller oppreisning, samt årsakssammenheng mellom den handling/virksomhet vi knytter ansvaret til og skaden/tapet.

Ved erstatning etter vold eller alle andre kritikkverdige handlinger eller […]

Comments Off on Ansvarsgrunnlag

Advokat : Spør en personskadeadvokat om erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og personskade

By |August 15th, 2011|

 
Bruk personskadeadvokat ved erstatning etter personskade

Personskadesaker er kompliserte. For det første handler personskade om medisin, og for det andre er personskaderetten et meget komplekst rettsområde som bare noen titalls advokatfirmaer i Norge har særlig kompetanse innefor. Det vil ofte være vanskelige spørsmål om faktiske forhold knyttet til bevis for årsakssammenheng mellom f.eks arbeidsulykken/trafikkulykken og nakkeslengskaden. Det kan og være problemstillinger rundt foreldelse […]

Comments Off on Advokat : Spør en personskadeadvokat om erstatning etter yrkesskade, trafikkskade og personskade