Advokatflm. Eirik Teigstad bistå mannen i forhandlinger med NPE

En 60 år gammel mann fra Oslo-området ble nylig tilkjent 1,4 millioner kroner i erstatning etter feilbehandling.

Mannen hadde pådratt seg en prolaps etter å ha båret møbler. Som følge av inadekvat behandling på sykehuset pådro mannen seg en betydelig skade, og ble varig ufør. Advokatfullmektig Eirik Teigstad bisto mannen i prosessen med å utmåle pasientskadeerstatning. Han mottok først et tilbud på ca. 900 000 kroner, men etter forhandlinger med NPE ble han tilkjent ytterligere 500 000 kroner, slik at den totalte erstatningen ble 1,4 millioner. Tapet besto i første rekke av menerstatning og inntektstap.

Husk at du har krav på gratis advokatbistand dekket av Norsk pasientskadeerstatning dersom du har fått medhold i at du har blitt utsatt for feilbehandling. Kontakt Eirik Teigstad ved å ringe 932 83 220 eller ved å bruke skjemaet under.