NRK Sogn og Fjordane melder om at flere pasienter har klaget samme kirurg inn for Helsetilsynet og Norsk Pasientskadeerstatning. Kirurgen, som var ansatt som leder for Ortopedisk avdeling ved Helse Førde, skulle være en av verdens ledende håndkirurger. NRK skriver at flere pasienter lot seg overtale til operasjon, og at alle har opplevd komplikasjoner og smertehelvete i etterkant. Minst åtte av pasientene har krevd erstatning for feilbehandling fra Norsk Pasientskadeerstatning, men bare en har fått gjennomslag for sitt krav.