Trygg Trafikk melder om at 100 personer har mistet livet i trafikkulykke i årets 7 første måneder, mot 121 personer i samme periode i 2010.

 

Fordeling Juli Hittil i
trafikantgrupper
2011 2010 2011 2010
Bilførere 8 12 48 66
Bilpassasjerer 5 3 23 22
Motorsyklister 2 10 10 17
Mopedister 1 0 4 0
Syklister 0 0 5 3
Fotgjengere 0 0 8 10
Akende 0 0 0 1
Andre 0 1 2 2
SUM 16 26 100 121