LTN bytter navn til personskadeforbundet.Landsforeningen for trafikkskadde i Norge bytter navn til Personskadeforbundet. Dette for å gjenspeile at de jobber bredere enn med trafikkskadde.

LTN jobbet både for yrkesskadde, trafikkskadde, voldsofre og de som har blitt utsatt for pasientskade samt ulykker på fritiden. Foreningen er derfor besluttet å endre navn til Personskadeforbundet LTN. Foreningen bistår medlemmer i spørsmål om erstatning, forsikring og trygderettigheter. De driver også poitisk arbeid for å bedre rettighetene til de som er utsatt for personskade.