personskadeforbundet ltnPersonskadeforbundet, tidligere Landsforeningen for trafikkskadde, er norges største organisasjon for mennesker med personskade som følge av ulykke. Personskadeforbundet kjemper for rettighetene til de som er utsatt for trafikkskade, yrkesskade eller har vært utsatt for andre ulykker.

Personskadeforbundet ble etablert i 1984, og tilbyr rådgivning og bistand i forbindelse med erstatning, forsikring og trygderettigheter.  Personskadeforbundet arbeider også på det politiske plan med å styrke forebyggende arbeid mot ulykker og skader, samt for å bedre de økonomiske/juridiske rettighetene til de som er utsatt for personskade. Videre tilbyr de henvisninger til advokater som er tilknyttet forbundet.

Personskadeforbundet het tidligere Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge. Men ettersom foreningen nå bistår yrkesskadde og voldsofre, samt de som er utsatt for øvrige ulykker, har foreningen besluttet å endre navn.

Personskadeforbundet gir ut sin medlemsmagasin 10 ganger i året, i tillegg til nyheter på nettsiden. Forbundet har en rekke lokallag, og holder kurs og sosiale sammenkomster.