Skadelidte er betegnelsen i erstatningsretten for den en skade har gått utover. For eksempel en personskade. Skadelidte har et potensielt erstatningskrav ovenfor skadevolder.

Les mer om erstatning etter yrkesskade og erstatning etter trafikkskade.