Skadevolder er betegnelsen for den som har forårsaket eller er ansvarlig for en skade.