Det vil være vanskelig for en ikke-jurist å selv ta stilling til om et erstatningskrav etter personskade er foreldet.

Erstatningkrav etter personskade foreldes i utgangspunktet etter 3 år

Foreldelse av erstatningskrav etter personskade reguleres av foreldelsesloven § 9:

Krav på skadeerstatning eller oppreising foreldes 3 år etter den dag da skadelidte fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om skaden og den ansvarlige.

 

Foreldelse av erstatningskrav

Foreldelse av erstatningskrav