Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Oppreisning: erstatning for tort og svie

Dersom skadevolder har opptrådt sterkt klandreverdig kan du i tillegg til erstatning for øknomisk tap ha krav på oppreisning. Du vil kunne ha krav på oppreisning i voldssaker og i for eksempel trafikkskader der skadevolderen har vært grov uaktsom.

Erstatning for tort og svie
Erstatning for tort og svie

Tort og svie er et litt gammelmodig begrep som ikke brukes veldig mye i jussen. Les mer om de ikke-økonomiske erstatningsformene oppreisning og menerstatning.