Hvor stor erstatning man får er avhengig av mange faktorer

Spørsmålet er umulig å svare generelt på. Erstatningsutmåling er komplekst. Som en hjelp for tanken kan en tenke på et av grunnprinsippene i personskaderetten: Skadelidtes fulle tap skal erstattes. La oss tenke oss at skadelidte blir invalid i en bilulykke: En ung skadelidt med 50 års inntektstap og utgifter foran seg forutsetter nødvendigvis en høyere erstatning enn noen som er blitt skadet i slutten av sin yrkesskarriere. Ta kontakt med en advokat gjennom skjemaet i margen dersom du har spørsmål om erstatningsutmåling i din sak.

Personskade: Hvor mye får jeg i erstatning?

Personskade: Hvor mye får jeg i erstatning?