Du har kommet ut for en trafikkulykke eller en ulykke på jobben, og har pådratt deg personskade. Eller du har blitt utsatt for feilbehandling eller vold, som har medført fysiske eller psykiske skader. Når bør du kontakte en advokat?

Du bør kontakte en advokat så tidlig som mulig etter skaden

Ta kontakt med en advokat så tidlig som mulig etter personskaden. Det er mange grunner til at du må gjøre dette.

Det kan være at du har andre forsikringsdekninger enn de helt åpenbare, for eksempel ulykkesforsikring eller uføreforsikring gjennom jobben eller fagforbund, kredittkort, reiseforsikring eller liknende. Slike krav må som regel meldes innen “rimelig tid”, som i utgangspunktet er 1 år etter ulykken. En advokat vil hjelpe deg å utrede hvorvidt slike forsikringer foreligger samt å avbryte disse fristene.

En advokat kan også gi deg råd i forhold til å sikre bevis for personskaden, noe som kan være avgjørende i forhold til spørsmålet om årsakssammenheng mellom ulykke og skade. Du bør opprette kontakt med en advokat før du aksepterer forsikringsselskapets valg av sakkyndig for utredning av din skade, og ikke minst når du mottar et tilbud om erstatning fra forsikringsselskapet.

Bruk skjemaet i høyre marg for å kontakte en advokat dersom du trenger bistand i din sak eller dersom du bare lurer på om du i det hele tatt har behov for advokat. Det er kostnadsfritt å spørre.