Spørsmålet har yrkesskade og trafikkskade med ansvarlig forsikringsselskap for øye.