Du bør melde fra umiddelbart

Du burde melde fra så snart det lar seg gjøre etter skaden. Dersom du har blitt påført personskade skal dette skrives i skademelding el. Det er forutsatt i rettspraksis at erklæringer gitt i kort tid etter ulykken har stor bevismessig verdi. Forsikringsselskapene har klausuler om at en skal melde fra innen rimelig tid etter ulykken. Det er også flere regler om foreldelse å ta hensyn til.