VOLD I NÆRE RELASJONER: Regjeringen har lagt frem stortingsmeldingen “Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner” hvor det foreslås en rekke tiltak for å styrke arbeidet mot vold i nære relasjoner.

Statens barnehus er et av tiltakene som skal styrkes. Det er bevilget rundt 25 millioner kroner til dette formål, samt fem millioner kroner til å teste ut et liknende tiltak for voksne som opplever vold i nære relasjoner.

I tillegg vil det innføres regler om at helsepersonell skal spørre alle gravide hvorvidt de blir utsatt for vold i hjemmet. Det vil også bli opprettet en tilskuddsordning på 8 millioner kroner for organisasjoner som arbeider mot vold i nære relasjoner. Det settes også av 10 millioner kroner til forskning, og 7 millioner kroner til forebygging.

Bistandsadvokat og voldsoffererstatning ved vold i nære relasjoner

Den som er utsatt for familievold har et ubetinget krav på bistandsadvokat, og vil også kunne søke voldsoffererstatning. Bistandsadvokaten vil hjelpe til med å anmelde saken, og å følge opp etterforskningen hos politiet. Han blir også med i straffesaken, og bistår med å søke om voldsoffererstatning. Advokaten dekkes av det offentlige, og det koster derfor ingenting å ta kontakt for en uforpliktende samtale. Våre advokater har lang erfaring med å bistå voldsutsatte kvinner og menn. Kontakt oss ved å benytte skjemaet nedenfor eller ved å ringe 932 83 220.