Av advokatfullmektig Eirik Teigstad  M: teigstad@advokat.no  T: 932 83 220

Advokathjelp ved trafikkskaderDersom du har blitt trafikkskadet, og lurer på om du kan ha krav på erstatning fra forsikringsselskapet, bør du kontakte en advokat med erfaring fra trafikkskade. Erstatning etter trafikkskade er et vanskelig fagfelt, og det er mange fallgruber. Det kan derfor være lurt å kontakte en advokat tidlig i prosessen. Det ansvarlige forsikringsselskapet dekker rimelige og nødvendige utgifter til advokat.

Trafikkskade

I følge tall fra SSB er det på årsbasis 250 mennesker som omkommer på norske veier. I tillegg er det nesten tusen mennesker som blir utsatt for alvorlig trafikkskade. Videre blir ca. 40 000 behandlet på sykehus eller hos lege etter å ha vært involvert i trafikkulykke, les mer om dette her. Tallene er trolig underrapporterte. Svært mange blir uføre på grunn av trafikkskade, og trafikkulykker er ansett som et av landets største folkehelseproblemer. Den årlige samfunnsøkonomiske kostnaden ved trafikkulykker er anslått til 26 milliarder norske kroner.

Advokat ved trafikkskadesaker

Etter en trafikkskade kan du ha behov for bistand fra en advokat for å kreve erstatning fra forsikringsselskapet, og kanskje også i forhold til ytelser fra NAV. Saker om trafikkskade byr på komplekse regler om årsakssammenheng, erstatningsutmåling og foreldelse av erstatningskrav. Advokaten vil også påse at du dokumenterer kravet ditt godt nok underveis i prosessen. På grunn av trafikksakenes kompleksitet plikter ansvarlig forsikringsselskap å dekke rimelige og nødvendige advokatutgifter som en alminnelig erstatningspost etter skadeserstatningsloven § 3-1. Ta kontakt med erstatningsgruppen i Osloadvokatene ved å ringe 932 83 220 eller benytt skjemaet nedenfor. Vi bistår trafikkskadde over hele landet.