En ulykkesforsikring er en forsikringsavtale som kommer til utbetaling ved ervervsmessig uførhet og død. Forutsetningen er at skaden eller dødsfallet er en følge av en plutselig og ytre begivenhet (ulykke) som rammer legemet. Et eksempel kan være at en klatrer på en stige, og et av trinnene brekker slik at man faller ned til bakken og pådrar seg en alvorlig personskade. Forsikringen gjelder uavhengig av om det skjer på jobb eller i trafikken, og kommer således som utbetaling i tillegg til evt. erstatning for yrkesskade eller trafikkskade.

Ulykkesforsikring

Ulykkesforsikring

Det kreves som hovedregel at ulykken fører til minst 15% varig medisinsk invaliditet. Erstatningen blir utbetalt etter en forhåndsavtalt forsikringssum, som beregnes etter hvor høy den varige medisinske invaliditetsgraden er. For å skille seg ut har noen av selskapene avtalt høyere forsikringsutbetaling for de som blir hardt skadet, og de fleste selskapene har i en eller annen form inntatt refusjon av behandlingsutgifter i dekningen. Du kan lese mer om ulykkesforsikring her.